THEATRAAL PENSIOENDEBAT STADSSCHOUWBURG AMSTERDAM 2 februari 2017

PENSIOENDRAMA IN DRIE BEDRIJVEN

Er wordt zoveel gezegd en geschreven over het pensioen dat de gemiddelde burger niet meer weet waar het nu eigenlijk om gaat.

Tegenstrijdige communicatie in de media leidt tot grote verwarring en onzekerheid bij de burger. Met als gevolg verlies van vertrouwen en onverschilligheid bij de burgers. Ook kortingen op pensioenen hebben het vertrouwen ernstig geschaad.

Het vertrouwen in de pensioensector is dramatisch laag.

Dat MOET veranderen.

Op het toneel geven debaters en acteurs ieder op hun eigen manier een inkijk in de pensioenwereld.  Zullen de verantwoordelijken in de pensioensector de helderheid verschaffen en verantwoordelijkheid nemen om het wantrouwen weg te nemen? Zij zullen daartoe uitgedaagd worden!