Samenvatting voorstelling van zaken 2015

Een theaterseminar met Alexander Rinnooy Kan, Godelieve van Heteren, Marcel Olde-RikkertGerrit van der Wal, Marcel Levi, Peter Holland, Bart Berden, Pauline Meurs, Carina Hilders, Albert Arp, Wim van der Meeren, Dianda Veldman en topacteurs Loes Luca en Pierre Bokma.

Een volstrekt nieuw concept

Is het een toneelstuk? Is het een seminar? Het is een combinatie van die twee!.

Debaters en acteurs maken gezamenlijk een Voorstelling van Zaken.

Inhoudelijk spektakel.
In deze eerste Voorstelling van Zaken wordt het ANDERE verhaal over de zorg verteld. 

Dit theaterseminar is dus niet de zoveelste bijeenkomst van ‘talking heads’. De geharnaste standpunten blijven thuis. Debaters zijn bereid hardop te denken en buiten hun gebaande paden te treden, met als doel het zoeken naar de verbinding. Zij geven aan met welke dilemma’s zij te maken hebben en waar de mogelijke oplossingen volgens hen zouden kunnen liggen. Door werkelijk naar elkaar te luisteren als uitgangspunt te nemen, krijgen ideeën die een nieuwe blik op de zorg van de toekomst kunnen werpen, een kans.

Niet alleen het hoofd, maar ook het hart en de verbeelding worden aangesproken.