skip to Main Content

Albert Akkerman en Roy KramerWe hebben een nieuwe president in Amerika, het regent beloftes die zich niets van welke werkelijkheid dan ook lijken aan te trekken. Kwesties die complex en moeilijk beheersbaar zijn, worden in een paar woorden teruggebracht tot simpele frases. Klimaatverandering bijvoorbeeld. Trump: “They want us to talk about climate change. I say: Look outside.” Trumpaanhangers hangen aan zijn lippen. We hebben binnenkort nieuwe verkiezingen, we leven in een wereld waarin populisme aan terrein wint omdat de cultuur in onze tijd zich vooral lijkt te richten op onmiddellijke individuele behoeftebevrediging. Bas Heijne (winnaar P.C. Hooftprijs voor Letterkunde 2017) vraagt zich af of we daarmee onze realiteitszin zijn verloren. In hoeverre beïnvloedt deze veranderende wereld de roep om verandering van het pensioenstelsel?

Wij stellen u graag voor aan de laatste twee debaters die in de Voorstelling van Zaken zullen debatteren over de realiteitszin van veranderingen in de pensioensector:

Albert Akkerman is een van onze adviseurs van het eerste uur. Zijn diepe betrokkenheid bij het onderwerp pensioen heeft ons geraakt. Hij zit in 3 Pensioenfondsbesturen en leidt bestuurders op. Albert is iemand die opkomt voor de mensen in de samenleving die dat het hardst nodig hebben. Dat de pensioensector geen groot vertrouwen geniet bij de consument weet hij al jaren. “Maar wat je ook probeert, communiceren met je deelnemers is bijna onmogelijk. Ook als je één op één met ze praat is het nauwelijks mogelijk ze te bereiken.” Hij heeft een kinderboek over Pensioenen geschreven; je kunt er niet jong genoeg mee beginnen, is zijn idee. “Op het jaarlijkse verjaardagsfeest van mijn zuster wordt altijd ook weer even over het pensioen gepraat.” “Ze doen maar. Ze graaien maar. Ze zijn niet te vertrouwen die bestuurders, hoor ik dan. En als ik dan vraag: ‘En ik dan, ik ben toch ook Pensioenfondsbestuurder?’ Dan zeggen ze: ‘Jij wel. Jij bent eerlijk. Jou vertrouwen we blind.’ Het is dus belangrijk dat ieder pensioenfonds een gezicht heeft en dat we gezamenlijk moeten zoeken naar de verbinding met de deelnemers.

Roy Kramer is initiator en eindverantwoordelijk voor het Nyenrode Executive Pensions Program. Roy is van onze debaters degene die vanuit een ‘pracademische’ invalshoek de pensioenproblematiek benadert. Het gaat volgens hem om de wendbaarheid van de pensioensector. Net als een oceaanstomer moet je bij koerswijzigingen heel goed weten welke richting je op wilt. Naast dit ‘kompas’, gaat het primair om verbinding met de ‘klant’ anno 2017.

Back To Top