skip to Main Content

Schatrijk-maar-geen-pensioenindexatieSchatrijk, maar geen pensioenindexatie, zo luidt het ogenschijnlijk alarmerende bericht dat Coen Teulings in een column schrijft in het NRC van 4 januari jongstleden.

Ogenschijnlijk, want de burger weet het al een tijdje, maar begrijpt gewoon niet dat wanneer de Pensioenfondsen aan de ene kant een enorme aanwas van het vermogen melden, de fondsen aan de andere kant melding maken van het feit dat er geen indexatie kan plaats vinden. Alhoewel het artikel van Teulings daar niet in eerste instantie over gaat, toont dit “onbegrip” bij de burger aan dat er in termen van communicatie en daarmee het herstel van vertrouwen nog veel te winnen valt.

Teulings is hoogleraar in Amsterdam en Cambridge en maakt in zijn column een interessante analyse over het hanteren van een gemiddeld beleggingsrendement van 7%  zoals de pensioenfondsen claimen en de risicovrije rente van 1-2% die de fondsen van de toezichthouder moeten hanteren. Teulings stelt de vraag: “Waarom maken Pensioenfondsen zo veel meer rendement dan de risicovrije rente?” Een professorale vraag. Want de risicovrije premie is de uitkomst van een theoretisch model dat de toezichthouder hanteert die te allen tijde op meer dan veilig wil zitten en heeft weinig te maken met de beleggingspraktijk van alle dag en al helemaal niet met die van de grootste fondsen. Buitengewoon ingewikkelde kost om te communiceren met de burger.

Nog een citaat van Teulings die er uitspringt luidt:

Een volgend kabinet kan deze situatie niet langer laten voortbestaan”

en daar kunnen wij het van harte mee eens zijn.

Back To Top