skip to Main Content

Prof. mr. Lieke Coenraad is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast haar academische loopbaan is ze sinds 2006 in de rechterlijke macht werkzaam, eerst als rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Rotterdam en sinds 2010 als raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam. Vanaf juli 2018 is ze rio Familie in de rechtbank Rotterdam.

 

Ze doet onderzoek naar innovatieve pilots in de familierechtspraak en ze heeft de afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation mede opgezet. In 2017 heeft ze met Peter Ingelse een preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging geschreven over het thema ‘Afscheid van de klassieke civiele procedure?’. Ze is redactielid van het Tijdschrift Relatierecht en Praktijk, van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging en van het Sdu Compendium Echtscheiding en vaste medewerker van het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht en van het platform Familie&Recht. Als consultant van de Raad van Europa heeft ze meegewerkt aan het ontwerpen van een Recommendation over verhuizen met kinderen na scheiding.

Back To Top