Ga naar hoofdinhoud

Arthur van der WalHuidige functie: Directeur Nationale Nederlanden Pensioen 20 jaar ervaring in pensioen, verzekeren en vermogensbeheer.
Voorheen werkzaam in diverse management functies bij ING Investment Management en Nationale Nederlanden en als CEO van pensioenuitvoerder AZL.
Tevens diverse advies- en toezichthoudende functies in de pensioensector.

Mensgerichte leider en strategische denker, met sterke focus op klant en integriteit.

Waarom pensioen? Het is een prachtige combinatie tussen complexe materie en grote maatschappelijke relevantie. Maar het belangrijkste is het feit dat het om mensen gaat, wij verzorgen bij Nationale-Nederlanden de pensioenen van meer dan 1 miljoen Nederlanders. Er liggen momenteel een aantal fundamentele discussies rond het pensioenstelsel op tafel, denk aan solidariteit, individualisering, keuzevrijheid en vergrijzing. Risico’s en verantwoordelijkheden verschuiven in toenemende mate bij het individu, terwijl het pensioenbewustzijn dramatisch laag is. Dat vraagt om een andere aanpak, een andere mindset. Ik wil niet over 10 jaar terugkijken, ik was erbij, maar heb niets gedaan. Daarom zet ik me elke dag om mensen te helpen bij het veiligstellen van hun financiële toekomst, hun inkomen voor later. Met een persoonlijke benadering, die voor hen relevant is en aansluit bij hun eigen situatie.”

Back To Top