Ga naar hoofdinhoud

Peter BorgdorffPeter Borgdorff is sinds 2008 directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Peter Borgdorff heeft zijn loopbaan grotendeels doorgebracht in de wereld van sociale partners. Hij was secretaris van de Bond van Christelijke Ondernemers in het Bakkersbedrijf en vanuit die functie tevens secretaris van het werkgeversoverleg. Vervolgens werkte hij zes jaar bij paritaire organisaties, die waren belast met innovatie, kwaliteitszorg, scholing en collectieve promotie. Daarna ging hij naar de vakbeweging, waar hij onder meer de fusie tussen VHP en De Unie begeleidde.  Van 2002 tot 2007 was hij directeur van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen.

Op dit moment  is Peter Borgdorff tevens executive lecturer bij Nyenrode Business University, bestuursvoorzitter bij Eumedion (behartigt belangen van institutionele beleggers op het gebied van governance en duurzaamheid) en bestuurslid bij het NIBUD. Sinds november 2014 is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen bij KAS BANK.

Peter Borgdorff is in hart en nieren een verbinder. Hij voelt zich verantwoordelijk voor zijn pensioendeelnemers; ruim 2,5 miljoen mensen die werken in de sector zorg en welzijn. Hij voelt het als zijn opdracht om een goed pensioen te verzorgen voor al die mensen die gedurende hun werkzame leven juist voor anderen zorgen. Pensioen laat zijn hart sneller tikken.”

Back To Top