Ga naar hoofdinhoud

Rutger Hageraats is directeur bij het NJi en geeft samen met twee collega directeuren leiding aan de organisatie. Een van zijn aandachtsgebieden is de versterking van de transformatie van de jeugdhulp. Inhoudelijke thema’s zijn onder meer de ondersteuning van de gemeenten in hun nieuwe rol, sturen op kwaliteit, de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders en de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Rutger treedt daarnaast op als moderator.
Hij werkt vanuit visie en betrokkenheid aan kwaliteitsverbetering, kan mensen motiveren en verbinden en weet dat te vertalen naar een visie op organiseren en werken in de praktijk.

Rutger is voorzitter van Kwaliteitsregister Jeugd (als nevenfunctie).
Hij was in Amsterdam verantwoordelijk voor de voorbereiding van de transitie van de zorg voor de jeugd en als programmamanager zowel in Amsterdam als op landelijk niveau betrokken bij diverse ontwikkeltrajecten. Zoals innovatieve zorginkoop in de regio, de onderzoeksagenda van Amsterdam, de ontwikkeling van de JeugdGGZ als onderdeel van de jeugdhulp, het zorglandschap en de samenwerking tussen de gemeenten en kennisinstituten.

Back To Top