Ga naar hoofdinhoud

Harmke BergenhenegouwenHarmke Bergenhenegouwen, senior staf gedragswetenschapper bij Samen Veilig Midden-Nederland: “Binnen Samen Veilig bewaak ik de inhoudelijke kwaliteit van de jeugdbescherming. Een van mijn speerpunten is het borgen van veiligheid van kinderen met ouders in een complexe scheiding. Een complexe scheiding, met veel strijd tussen de ouders, is per definitie onveilig voor kinderen. Ik vind het belangrijk om vroegtijdig signalen van onveiligheid met ouders en kinderen bespreken en op tijd passende specialistische hulp in te schakelen, zodat we met elkaar kunnen zorgen dat ouders niet verharden in hun strijd en kinderen niet onnodig lang in een onveilige situatie verkeren.

De uitdaging voor alle professionals in de zorgketen is het hebben van kennis over veiligheid van kinderen, het transparant communiceren met ouders en kinderen en een goede samenwerking met elkaar. Dat blijkt in de praktijk vaak lastig. Daarom vind ik het belangrijk om met andere (ervarings-) deskundigen mee te doen aan de Voorstelling van Zaken Goed Scheiden. Hoe meer we tot een gezamenlijke visie kunnen komen, hoe beter we in staat zullen zijn deze gezinnen te begeleiden. Het toneel van de Stadsschouwburg is een wel heel bijzondere plek om in gesprek te gaan!

Back To Top